PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA

Duomenų valdytojas. AUTENT SHIATSU SPA, UAB BFC KOSMETIKA užtikrina Kliento konfidencialumą. Pirkimo metu Kliento pateikti duomenys naudojami tik sklandžiam paslaugų teikimo įvykdymui
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą – kaip renkame, tvarkome, saugome Jūsų asmens duomenis. Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame savo Klientų privatumą ir saugome asmens duomenis.

Elektroninės prekybos vykdymas

Sutikimas, užsakymo vykdymas. Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, mokėjimo būdas, mokėjimo kortelės turėtojo duomenys, mokėjimo kortelės numeris, kortelės galiojimo data, pristatymo adresas, įsigytos prekės, jų kaina, įsigijimo data ir laikas.

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 

Kokias teises turi Klientas ir kaip jas gali įgyvendint

Sutarties vykdymas, teisės aktų reikalavimų vykdymas. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu.

Kaip ilgai saugome asmens duomenis

Sutarties vykdymas, teisės aktų reikalavimų vykdymas. Mes saugome asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose numatytas ilgesnis saugojimo terminas. Asmens duomenys gali būti gali saugomi ilgiau nei nurodyta, jeigu tai numatyta teisės aktuose arba kai to reikia tam, kad bendrovė apsigintų nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių, taip pat kai asmens duomenys reikalingi tyrimui ar kaip įrodymas civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje.